Oturum İzni

 

İkametgah Tezkeresi       Gsm : 0530 126 70 50   ACİL  OTURUM    DESTEK

 

 

Türkiye’ye gelen ve ikamet tezkeresi ile yabancı oturum izni almak isteyen yabancı uyruklular başvurucu işlemleri ikamet etme amacına göre farklılık göstermektedir. İhtiyacınız olan ikamet tezkeresi türünü lütfen aşağıdan seçiniz;

 yeni ikamet yasası  ile birlikte evrak listesi değişmiş ve en önemlisi Genel sağlik sigortasi  şartı gelmiştir. Dosya hazırlama hizmetleri ve sigorta detayları hakkında bizleri arayabilirsiniz.

Ayrıca 1 Ocak 2015 itibariyle döviz bozdurma beyannamesi artık gelir belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Gelir göstermek zorunda olan tüm yabancılar banka hesap defteri sunmak zorundadır. Firmamızdan bu konuda da danışmanlık ve destek alabilirsiniz.

Turistik İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler

GÜNCELLEME; 18 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de randevu sistemine geçilmiş olup, ilk başvuru öncesi randevu alınması, uzatma işlemi yapacakların ise dosyalarını eksiksiz şekilde tamamlayıp posta ile evraklarını bağlı oldukları Göç İdaresi’ne göndermeleri gerekmektedir.

1. İkamet Beyanname Formu
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi, (resimli kimlik sayfası ve son girişi gösteren sayfa)
4. Yabancı şahsın oturum alacağı her ay için 500 $’ lık banka hesap dekontu (Yardım için tıklayınız arayin 
5. Daha önce İkamet Tezkeresi alınmışsa İkamet Tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. İkamet edeceği adresi belgelemesi;
* Ev kiralamışsa kira kontratının noter tasdikli sureti
* Kendi adına taşınmazı varsa (tapu sahibi ise) tapunun aslı ve Tapu Müdürlüğünden güncel olduğuna dair yazı,
* Türk vatandaşının yanında kalacaksa Türk vatandaşının Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi ile taahhüt dilekçesi,
(Taahhüt dilekçesinin bir örneği Antalya Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak alınabilir)
* İkamet işlemleri için yabancının şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.
7. Genel sağlik sigortası 

İkamet izni almak için ödemeniz gereken harc ve defter bedeli;

1- İkamet Harcı : Ülkesine ve ikamet alacağı süreye bağlı olarak bir yıllık en fazla 80 Dolar karşılığı Türk Lirası, Maliye Veznesine ödenmektedir.

2- Tek Giriş Harcı : İkamet alırken Tek Giriş Vize Harcı ödemek zorunda olan ülke vatandaşları tarafından, 372,80 TL Maliye Veznesine ödenmektedir.

3- Defter Bedeli : İkamet Defteri bulunmayan tarafından müracaat esnasında 58,5 TL makbuz karşılığında defterdarlık veznesine ödenmektedir.

Müracaat ederken doldurmanız gereken form ve dilekçe örnekleri firmamızda mevcuttur.

 

Öğrenci İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler

1. İkamet Beyanname Formu
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Yeni tarihli öğrenci belgesi.
5. İlk defa öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alacak yabancının ülkesindeki Türk Temsilciliğince verilmiş Öğrenim Vizesi.
6. Aylık 500 $ lık banka hesap belgesi, bakımıyla ilgilenen ailenin geçimi ile ilgili taahütnamesi yada burslu ise burs yazısı
7. Üniversite öğrencileri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu,
8. 18 yaşından küçük tüm yabancıların ülkemizde ikamet izni alabilmeleri için, anne ve babaları tarafından verilen, noter tasdikli olarak Türkçeye çevrilmiş ve üzerinde belgeyi veren makam tarafından basılmış “APOSTİLLE” şerhi bulunan MUVAFAKATNAME gerekmektedir. Ancak bu belge yabancının bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliğinden Türkçe çevrisi onaylanarak ve bizzat Türk Temsilciliğinin faksından, Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğü faksına çekildiği taktirde Apostille Şerhi aranmamaktadır.

Türk Vatandaşı İle Evlilik Sonrası İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe
İkamet tezkeresi beyanname formu
Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli kimlik sayfası, son giriş kaşesi ile vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi)
4 er adet  fotoğraf
Türk Vatandaşı olan şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
Türk vatandaşının nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Evlilik Cüzdanının aslı ve fotokopisi
Geçimini ne şekilde temin ettiğine dair belge (her ay için 500 $’lık  banka hesabı cüzdanı fotokopisi veya eşi çalışıyor ise işyerinden görev ve ücret bilgilerini gösterir belge)
Yabancı makamlar önünde yapılan evliliklerle ilgili olarak evliliğin Türk makamlarınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Uzun Süreli İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler

1. Beyanname Formu
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Yabancının ikamet talep edeceği her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi, döviz alım satım veya emeklilik belgesi
5. Adına kayıtlı Tapu var ise aslı ve fotokopisi

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj
Vize Takip © Tüm Hakları Saklıdır.